BUDŻET ZADANIOWY

budżet zadaniowy

Zarządzanie budżetem zadaniowym zgodnie ze standardem stosowanym w administracji rządowej

Aplikacja umożliwia projektowanie i zarządzanie budżetem w układzie zadaniowym. Część zadaniowa budżetu może obejmować cały budżet jednostki, jednostek podległych lub tylko wybraną część budżetu. Aplikacja może być użytkowana bez wykorzystywania modułu zadaniowego.

Katalog klasyfikacji zadaniowej

Struktura klasyfikacji zadaniowej obejmuje funkcje, zadania, podzadania i działania budżetowe. Klasyfikacja zadaniowa może być dowolnie kształtowania i dostosowywana do specyfiki jednostki.

Planowanie celów i mierników

Dla zadań, podzadań i działań budżetowych definiowane są cele oraz mierniki celów. Mierniki opisywane są z wykorzystaniem tzw. karty miernika, określonej przez ministra finansów.

Definiowanie kluczy podziałowych kosztów obsługi

Koszty automatycznie rozdzielane są na zadania i działania budżetowe z wykorzystaniem definiowalnych kluczy podziałowych.

Integracja układu zadaniowego z układem klasyfikacyjnym

Składniki kosztowe układu zadaniowego są powiązane z układem klasyfikacji budżetowej - budżetem tradycyjnym. Zmiany wprowadzone w układzie zadaniowym automatycznie odzwierciedlane są w układzie klasyfikacyjnym i odwrotnie.

img-responsiveimg-responsive

Kontakt

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
NIP: 712-329-37-24
REGON: 360800894
tel. 501 438 666,
email pomoc@budzet24.pl

Dane spółki

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000543876 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy. NIP: 712-329-37-24
Kapitał zakładowy 200 000 zł