SPRAWOZDANIA

sprawozdania finansowe budżetowe

Sporządzanie sprawozdań budżetowych dla organu, urzędu oraz jednostek budżetowych i pozabudżetowych

Generowanie sprawozdań budżetowych w formatach zgodnych z systemem BeSTi@ - pliki xml na poziomie jednostek, na poziomie jednostki głównej. Generowanie wydruków w formacie PDF zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporządzeniu. Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości. Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ST, Rb-PDP.

Generowanie plików XML do systemu BeSTi@

Sprawozdania sporządzone w systemie Budżet24 mają format xml i mogą być wczytane do systemu BeSTi@ i wysłane do RIO oraz drukowane lub gromadzone w postaci dokumentów elektronicznych.

img-responsiveimg-responsive

Kontakt

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
NIP: 712-329-37-24
REGON: 360800894
tel. 501 438 666,
email pomoc@budzet24.pl

Dane spółki

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000543876 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy. NIP: 712-329-37-24
Kapitał zakładowy 200 000 zł