WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

wieloletni plan finansowy

Unikalna metoda sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zastosowana w systemie unikalna metoda sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej powoduje, że prognoza może być na bieżąco aktualizowana w zależności od zmian w systemie.

Ścisłe powiązanie budżetu i planu inwestycyjnego z prognozą

Zmiana budżetu lub zmiany w planie inwestycyjnym automatycznie powoduje zmianę WPF.

img-responsiveimg-responsive

Kontakt

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
NIP: 712-329-37-24
REGON: 360800894
tel. 501 438 666,
email pomoc@budzet24.pl

Dane spółki

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000543876 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy. NIP: 712-329-37-24
Kapitał zakładowy 200 000 zł