PROJEKTY WIELOLETNIE

projekty wieloletnie

Prowadzenie ewidencji wieloletnich programów społeczno-gospodarczych wynikających z realizacji strategii rozwoju, wieloletniego planu inwestycyjnego oraz projektów unijnych

System daje nowe możliwości konsultacji budżetu z mieszkańcami.

Grupowanie projektów

Projekty mogą być grupowane w programy i dzielone na poszczególne etapy realizacji.

Planowanie bez ograniczeń czasowych

Projekty mogą być planowane na dowolny okres czasowy. W kolejnych latach realizacji można planować wydatki i źródła finansowania zadań.

Plan inwestycyjny powiązany WPF

Projekty wieloletnie są powiązane z Wieloletnią Prognozą Finansową. Zmiany w projektach wieloletnich powodują automatycznie zmiany WPF.

img-responsiveimg-responsive

Kontakt

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
NIP: 712-329-37-24
REGON: 360800894
tel. 501 438 666,
email pomoc@budzet24.pl

Dane spółki

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000543876 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy. NIP: 712-329-37-24
Kapitał zakładowy 200 000 zł