Zaawansowane narzędzie zarządzania budżetem w jednostkach administracji

System Budżet24 jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym planowanie i zarządzanie budżetem w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz jednostkach podległych. Twórcy systemu to zespół doświadczonych osób, posiadających wieloletnią praktykę w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla administracji publicznej. Posiadamy kompetencje i specjalizacje w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz projektowania i wdrażania oprogramowania.

Budżet24Budżet24
img-responsive

Budżet jednostki i plany finansowe wszystkich jednostek podległych w jednym systemie

W jednym systemie i jednej bazie danych dostępne są plany finansowe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, jednostek kultury oraz dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

Budżet urzędu może być podzielony na komórki organizacyjne przy czym liczba poziomów struktury organizacyjnej urzędu jest nieograniczona. Jednostki mogą być dowolnie grupowane, np. Jednostki oświatowe, Jednostki pomocy społecznej itp.

img-responsive

Sieciowy dostęp do budżetu i planów finansowych przez przeglądarkę internetową

W systemie pracują wszyscy pracownicy mający do czynienia z budżetem na etapie planowania, wykonania i zmian. Każdy pracownik urzędu i pracownicy jednostek organizacyjnych tworzą i zarządzają budżetem w ramach swoich kompetencji. Planują budżet, wnioskują o wprowadzenie zmian, ewidencjonują umowy i faktury za zlecane usługi. Wszystkie funkcje wykonywane są z wykorzystaniem popularnych przeglądarek internetowych. Nad budżetem może jednocześnie pracować dowolna liczba użytkowników ze wszystkich jednostek organizacyjnych. Informacja o stanie budżetu i wolnych środkach jest zawsze aktualna.

img-responsive

Wymiana danych z systemem finansowo-księgowym i systemem BeSTi@

Po wykonaniu integracji z systemem finansowo-księgowym, system przekazuje dane o planie i zmianach do systemu FK, natomiast dane o wykonaniu budżetu są odczytywane z systemu FK. Integracja wykonywana jest na etapie wdrażania systemu Budżet24 w porozumieniu z dostawcą oprogramowania FK. System umożliwia wygenerowanie plików projektu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w formacie umożliwiającym wczytanie ich do systemu BeSTi@ lub SIO BeSTi@. Z systemu BeSTi@ odczytywane są między innymi zmiany w klasyfikacji budżetowej.

img-responsive

Powiadamianie dysponentów środków budżetowych o zmianach w budżecie

Użytkownicy pracujący w systemie Budżet24 powiadamiani są mailem o ważnych zdarzeniach związanych z budżetem, takich jak: zmiana statusu planu, złożenie wniosku o zmianę budżetu, przyjęciu wniosku o zmianę i wielu innych.


Kluczowe korzyści


 • Budżet jednostki oraz plany finansowe wszystkich jednostek podległych w jednym systemie i zawsze aktualne
 • Sprawne planowanie i wprowadzanie zmian
 • Pełna kontrola zaangażowania
 • Sieciowy dostęp przez przeglądarkę internetową
 • Pełna kontrola zaangażowania
 • Ewidencja wydatkowanych środków
 • Zabezpieczenie przed zaangażowaniem środków przekraczających plan
 • Powiadamianie dysponentów środków budzetowych o zmianach w budżecie
 • Pełna kontrola zaangażowania
 • Ewidencja wydatkowanych środków
 • Zabezpieczenie przed zaangażowaniem środków przekraczających plan
 • Powiadamianie dysponentów środków budzetowych o zmianach w budżecie
img-responsiveimg-responsive

Kontakt

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
NIP: 712-329-37-24
REGON: 360800894
tel. 501 438 666,
email: pomoc@budzet24.pl

Dane spółki

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000543876 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy. NIP: 712-329-37-24
Kapitał zakładowy 200 000 zł